by:Larm er en av de viktigste arenanene for norsk musikk

by Larmby:Larm er en av de viktigste arenaene for norsk og nordisk musikk som avholdes i Skandinavia. Samtidig som by:Larm er en festival er det også en konferanse, hvor man kan gå på foredrag om og rundt musikk, og hvor bransjen treffes. Vanligvis går arrangementet over fire dager. På dagtid avholdes det foredrag og workshops, mens konserter finner sted på kvelden. Vanligvis spiller ukjente band, som slik får en mulighet for å presentere seg, og det er ikke uvanlig at by:Larm blir stedet hvor de får sitt gjennombrudd. Festivalen samler hvert år rundt 1 000 bransjefolk, og har vanligvis over 100 band som spiller i løpet av dagene. Det er stor konkurranse om å bli invitert, og normalt vil kun et fåtall få av artistene få anledning til å spille på festivalen.

Arrangementet begynte som en vandrende festival, som ble flyttet mellom de større byene i Norge. Dette fant sted fra 1998 til 2007, men etter dette er det blitt vanlig å avholde by:Larm i Oslo. På lang sikt ble dette billigere, og man slapp å gjenta nybegynnerfeil, hvert år.

Festivalen har en sterk nordisk profil, og deltakerne kommer fra hele Norden, noe som inkluderer alle våre nordiske brødre-stater. Foruten norske artister og bransjefolk, kan man treffe band fra Danmark, Sverige, Finland og Island, samt Færøyene og Grønnland. Band fra andre land bookes også, selv om dette tidligere ikke var tilfellet.

Tilbudet for 2016 tilbød også en del kjente grupper. De som kan nevnes er punkerne fra Oslo Ess, Hanne Kolstø og Onkel P og De Fjerne Slektningene. I år kom det hele 142 band til hovedstaden, de fleste var små og ukjente grupper, dette gjelder også for de få gruppene som kom fra USA og fra Storbritannia.

Den neste festivalen er planlagt til å starte den 01.03. 2017 og varer til 04.03.