Jokke med Tourettes

Joachim Nielsen er en av de store i den norske rockens historie, og det er viktig at yngre lyttere gjøres kjent med hans musikk. Mange av platene er god festmusikk, men de er også mye, mye, mer.

Grunnlaget for den lange og omfangsrike musikkarieren ble lagt tidlig på 1980-tallet, og Jokke & Valentinerne ble meget raskt et av de mest populære bandene på Oslos rockescene. Det første albumet lot vente på seg i noen år, og Alt Kan Repareres kom først ut i 1986.

Joachim NielsenTekstene er i seg selv et opprør og et rop fra undergrunnen og underklassen. Noen ganger er de krasse, men de beskriver også nøkternt og nøyaktig livssituasjonen til forfatteren selv, og kan på dette viset sies å ha en sterk naturalistisk tendens. Tekstene er personlige, uten at de blir for private. De er fulle av ironi og inviterer til selvinnsikt. Mange tema blir det harselert med, og her kan man inkludere et skråblikk på platebransjen slik man treffer på det i Prisen for Popen, eller en kritikk og et angrep på den etablerte borgerlige normalen. Sangene gir sympati for de svake i samfunnet og de formidler en innsikt som man ikke finner alt for ofte.

Mange forsøker å tolke Jokke inn i et venstrepolitisk perspektiv, ved å sammenlikne ham med Rudolf Nilsen og liknende skribenter og musikere. Dette er ikke nødvendigvis gitt av tekstene i seg selv, hvis mest radikale side er at de forteller menneskelige historier. Tekstene er kun politiske i en indirekte forstand, fordi de forholder seg til saker, og til livet, men ikke til et politisk program.

I November 2005 kåret lytterne til NRK P3, sammen med magasinet Spirit, Jokkes låt To Fulle Menn, til tidenes beste norske låt, noe som sier mye om den folkelige appellen til Joachim Nielsens verk. Rebellen har også nytt mye anerkjennelse etter sin død, som at man i Oslo har oppkalt en gate etter ham, og diskuterer å sette opp statuer.